Privacybeleid

Energy Partner hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is jouw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee je van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Door het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van jou ter beschikking gesteld hebben gekregen, tenzij wij in deze verklaring anders hebben aangeven.

Als je een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kun je gebruik maken van het op de website genoemde e-mailadres. De gegevens die je in dat geval aan ons verstrekt, gebruiken wij om antwoord te geven op jouw vraag of commentaar. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is het kunnen uitvoeren van jouw verzoek voor informatie of het reageren op jouw commentaar.

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een hosting provider of leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen of jouw vragen of commentaar opvolgen.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Wij dragen er zorg voor dat de derden die jouw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Energypartner zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Energy Partner gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Mocht je nog vragen hebben over de Privacy Policy van Energy Partner, neem dan contact met ons op via onze Contact pagina. Wij helpen je dan verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. In geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt je op deze pagina altijd de meest recente informatie.